CLARA

el blanc de l’ou SD, clara / matèria albuminosa transparent que, en solució col·loïdal, volta el rovell de l’ou (EC, *)

En Guillem és ben estrany: només es menja el blanc de l’ou

vermell d’ou (p.ext.)