CONEGUT

a veus plenes SP, amb coneixement de tothom (IEC)

Es van casar a veus plenes, tot el poble els va felicitar

de renom SP, dit per a referir-se a algú que té una certa anomenada, que és conegut

És un arquitecte de renom perquè ha fet obres importants

de nota, tenir nom

ésser un ningú (ant.)

del domini públic SP, conegut de tothom (R-M)

Ja és del domini públic que ha cessat en el càrrec / Allò que ell pretén és del domini públic: ho deixa veure ben clar (R-M)

de domini públic (v.f.)

ésser camí fressat SV, conegut / alguna cosa, ésser ja coneguda (R-M, *)

Aquest negoci és camí fressat; jo vull trobar-ne un de poc explotat / Aquest tipus d’argument és camí fressat; m’agradaria més d’escriure un tema ben original (R-M)

tenir (alguna cosa) vista i coneguda

ésser de casa SV, ésser de confiança (R-M)

Pots parlar confiadament al seu davant perquè és de casa; som amics de tota la vida / No cal que facis compliments, ja saps que ets de casa

ésser com de casa

ésser el secret de l’ametller SV, sabut de tothom / cosa que se suposa o es presenta com a secreta i que en realitat és coneguda de molta gent (R-M, A-M)

No volia dir-nos que fa companyia amb un fabricant de botons, i tothom ho sap; és el secret de l’ametller! (R-M)

ésser el secret de la sària, sebre-ho es nins que van a dur oli

Del refrany: «ésser el secret de N’Ametller, que el sap un de cada carrer» (A-M)

ésser el secret de la sària SV, cosa que es suposa o es presenta com a secreta i que en realitat és coneguda de molta gent (A-M)

No cal que m’ho expliquis perquè aquest tema és el secret de la sària; ja el coneix tothom

ésser el secret de l’ametller, sebre-ho es nins que van a dur oli

[Val. (A-M), sària: mot no registrat a l’IEC (vg. sàrria)]

passat per aigua SA, inactual / conegut de tothom (R-M, *)

Sempre ens duu informacions passades per aigua; i ell es pensa que és dels primers a conèixer-les (R-M)

tenir un pam de barba (alguna cosa)

tenir un pam de barba (alguna cosa) SV, ésser vella (R-M)

Fins ara no ho has sabut? Si ja té un pam de barba aquesta notícia! Ja m’ho van dir el mes passat (També s’usa amb el numeral tres en comptes d’un i amb noms abstractes que denoten afer, informació, notícia, etc. com a subjecte) (R-M)

més vell que l’anar a peu, passat per aigua