CRIM

crim de guerra SN, acte contra les lleis, els acords o els costums de guerra (EC)

Va cometre un crim de guerra i això mai no li fou perdonat / Va ser jutjat i condemnat per crims de guerra

crim passional SN, crim ocasionat per la passió amorosa, eròtica, o influït per ella (EC)

L’assassinat de la Maria va ser un crim passional; el seu marit la va matar perquè sabia que ella tenia un amant