CULTISME

mot savi SN, mot manllevat a una llengua clàssica / cultisme (IEC, EC)

Havia de trobar un mot savi a cada paràgraf del text

llengua sàvia (p.ext.)