CONTRASTANT

per contrast amb SP, contrastant, comparant alguna cosa amb una altra

Vaig obtenir una nota mitjana alta, per contrast amb la resta d’estudiants

per oposició a, al costat de

per comparació a (p.ext.)

per oposició a SP, per contrast amb / contrastant, comparant alguna cosa amb una altra (EC, *)

L’elecció, per oposició al concepte tradicional d’hereu, recau en el fill petit (EC)

per contrast amb

al costat de (p.ext.)