COMPASSAT

a compàs de SP, [moure’s o obrar] rítmicament / obeint a un ritme (A-M, *)

Sempre van a compàs de la música / Cantar a compàs / Ballaven a compàs, sense perdre el ritme ni trepitjar-se (El complement és opcional) (*, EC, *)

anar a temps

al compàs de (v.f.)