CORRENT

aigua viva SN, aigua corrent / és la que brolla naturalment / l’aigua que raja, que flueix (IEC, A-M, EC)

És una finca molt gran i té dos pous d’aigua viva; no s’assequen ni estiu ni hivern / Tenim aigua viva a tots els pisos (R-M, IEC)

aigua morta (ant.)

bossa d’aire SN, corrent d’aire descendent que es troba freqüentment a sotavent de les muntanyes o damunt les superfícies fredes / terme obsolet, conservat al llenguatge popular, per a indicar la turbulència tèrmica o dinàmica (IEC, EC)

Una bossa d’aire fred és la causa de la baixada de temperatures d’aquesta setmana / Ja cal que ens abriguem; l’home del temps diu que s’apropen bosses d’aire