CARTA

carta partida SN, carta amb dues expedicions fetes sobre el mateix full, traçant entremig abans de separar-les les lletres «a», «b», «c» o qualsevol dibuix a fi d’evitar les falsificacions (IEC)

El cavaller va enviar al seu adversari una carta partida

quatre ratlles (p.ext.), quatre mots (p.ext.)

quatre mots SQ, es diu fam. per a designar una carta (Fr)

M’ha dit que li escrigui quatre mots quan arribi a Estats Units (S’usa normalment com a complement dels verbs escriure, fer, rebre, etc.)

quatre ratlles

cop de ploma (p.ext.), carta partida (p.ext.)