CALMAT

no fer un alè d’aire SV, no córrer gens de vent (IEC)

Surt a fora el terrat, que no fa un alè d’aire i s’hi està molt bé