CONVIDAT

a costes i despeses (d’algú) SP, pagant algú el llait (despesa) ocasional (A-M)

Atorgats a costes i despeses de dita ciutat / Va fer el viatge a costes i despeses de l’oncle (A-M, *)

a despesa (d’algú)

a dispesa (p.ext.), a costa de (p.ext.)

a despesa (d’algú) SP, pagant algú el llait (despesa) ocasional (A-M)

Vam dinar a despesa d’en Pere perquè celebràvem el seu natalici

a costes i despeses (d’algú)

a despeses (d’algú) (v.f.), a les despeses (d’algú) (v.f.), a dispesa (p.ext.)