CAUTAMENT

amb peus de plom SP, [procedir] cautament, reflexionant el que hom fa / prevenir-se (IEC, R-M)

Si no saps amb qui tractes, vés amb peus de plom; no et deixis enredar (S’usa normalment amb els verbs anar, obrar, parlar, etc.) (R-M)

amb cautela, amb compte, amb seny de bèstia vella, anar l’ull al bou, afinar el tret, guardar la mà a la faixa, posar els peus plans, anar amb els peus plans, anar amb sabates de feltre, saber on posar els peus

pesar les paraules (p.ext.), mesurar les paraules (p.ext.), a poc a poc i bona lletra (p.ext.)

amb seny de bèstia vella SP, procedint cautament, reflexionant el que hom fa / prevenir-se (*, R-M)

En certes qüestions, s’ha d’anar amb seny de bèstia vella i no precipitar-se (S’usa normalment amb els verbs actuar, anar, obrar, parlar, etc.) (R-M)

amb cautela, amb peus de plom, anar amb els peus plans, anar amb sabates de feltre

pesar les paraules (p.ext.)