CALENT

a cremadent SP, [s’ho menjà] essent encara calent, sense esperar que refredés (A-M)

S’ho va menjar a cremadent (A-M)

calent com un torró SA, ben escalfat, protegit del fred / es diu d’una cosa, especialment d’una habitació, una casa, etc., que és ben escalfada (IEC, EC)

Aquí dins estem calents com un torró / Amb la nova calefacció, tenim la casa calenta com un torronet (També s’usa amb el diminutiu torronet) (IEC, EC)

com un foc SAdv, calent / expressió usada per a indicar que algú o alguna cosa estan molt calents (R-M, *)

Es veu que té febre; té el front com un foc (R-M)

tenir caliu SV, estar, la terra, calenta del sol (IEC)

Quan es feia de nit a l’estiu, li agradava anar al parc a estirar-se a sobre de la gespa i notava que la terra tenia caliu