CONSIDERAR

no perdre (alguna cosa) de vista SV, tenir present, considerar (R-M)

No perdis aquestes raons de vista / Cal no perdre de vista els motius que l’han conduït a la situació actual (*, R-M)

tenir present (p.ext.)

posar (alguna cosa) en l’actiu (d’algú) SV, tenir en compte alguna cosa a algú (IEC)

Ahir vaig posar aquest llibre en el meu actiu per fer-lo servir com a referència en el treball que faig

tenir (algú o alguna cosa) en compte

prendre (alguna cosa) a bona part SV, prendre alguna cosa bé, en bon sentit (A-M)

Com vós sou bo, prendreu en bona part que se us doni algun avís

prendre (alguna cosa) en mala part (ant.)

prendre (algú o alguna cosa) en compte SV, considerar, no oblidar (EC)

Pren-los en compte i després et prendran en compte ells a tu / Pren en compte que demà hi ha la reunió de veïns

tenir present, tenir (algú o alguna cosa) en compte, prendre (algú o alguna cosa) en consideració

entrar en compte (p.ext.)

prendre (algú o alguna cosa) en consideració SV, prestar atenció, fer cabal (EC)

Cal prendre aquesta demanda en consideració

tenir (algú o alguna cosa) en compte, tenir (algú o alguna cosa) en consideració

donar el to (a alguna cosa) (p.ext.)

tenir (algú o alguna cosa) en compte SV, considerar, no oblidar (EC)

Hem de tenir tots els detalls en compte / Cal que tinguem en compte aquest fet / Aquest detall, l’heu de tenir en compte / Tenint en compte que plou, agafeu el paraigua (*, EC, IEC, *)

tenir present, prendre (algú o alguna cosa) en compte, tenir (algú o alguna cosa) en consideració, posar (alguna cosa) en l’actiu (d’algú)

deixar (algú o alguna cosa) de banda (ant.), de cara a (p.ext.), entrar en compte (p.ext.)

tenir (alguna cosa) en consideració SV, prestar atenció, fer cabal (EC)

Cal tenir tots els factors en consideració a l’hora de prendre una determinació

prendre (algú o alguna cosa) en consideració, tenir (algú o alguna cosa) en compte

en consideració a (p.ext.), mirar prim (p.ext.)

tenir (alguna cosa) per a si mateix SV, considerar / formular un pensament sense arribar a pronunciar-lo en veu alta (IEC, *)

Tenia totes aquelles cabòries per a si mateix / Té per a si mateix que és una bona persona / Jo tinc per a mi que és boig (També s’usa amb la forma tenir (alguna cosa) per a si) (*, *, IEC)

dir (alguna cosa) entre si mateix, dir (alguna cosa) per a si mateix

treure (alguna cosa) a rotlle SV, fer que es tingui en consideració, que se’n parli, etc. (IEC)

A la propera reunió de veïns hem de treure a rotlle la derrama pendent (S’usa normalment amb els noms problema, qüestió, tema, etc. com a complement del verb)

portar (alguna cosa) a col·lació

entrar en consell (inv.), fer raons (p.ext.)