R

RABENT

RAÇA

RACIONAR

RACIONAT

RAJANT

RAJAR

RAMASSADA

RAMAT

RAMPA

RANQUEJAR

RAÓ

RAONABLE

RAONAR

RAPAÇ

RAPAR

RAPAT

RÀPID

RÀPIDAMENT

RAPIDESA

RAQUÍTIC

RAR

RASANT

RASAR

RASPALLAR

RASTREJAR

RATIFICACIÓ

RATXOSAMENT

REACCIONARI

REAFIRMACIÓ

REAL

REALISTA

REALITZANT-SE

REALITZAR-SE

REALMENT

REANIMACIÓ

REANIMAR-SE

REBAIXAT

REBEL

REBEL·LAR-SE

REBENTAR

REBOLCANT-SE

REBOSTERIA

REBOTANT

REBRE

REBUIG

REBUT

REBUTJAR

RECANVI

RECELAR

RECENT

RECENTMENT

RECÍPROCAMENT

RECLAM

RECLAMAR

RECLÒS

RECLOURE'S

RECLUSIÓ

RECLUTAR

RECLUTAT

RECOLLIR

RECOLZAR-SE

RECOMANACIÓ

RECOMANAT

RECOMENÇAR

RECOMPENSA

RECOMPENSAR

RECONCILIAR

RECONCILIAR-SE

RECONEIXENÇA

RECONÈIXER-SE

RECORD

RECORDANT

RECORDAR

RECORDAR-SE

RECREAR-SE

RECRIMINAR

RECTA

RECTE

RECTIFICACIÓ

RECTIFICAR

RECTILINI

RECULANT

RECULAR

RECUPERAR-SE

RECURS

RECURSOS

REDUCCIÓ

REEIXIR

REEIXIT

REESTRENA

REFER-SE

REFERENT

REFIAR-SE

REFILAR

REFINAR

REFINAT

REFLEX

REFLEXIÓ

REFLEXIONAR

REFLEXIVAMENT

REFLUX

REFORMATORI

REFREDAR-SE

REFREDAT

REFRENAR

REFUGIAR-SE

REFÚS

REFUSAR

REFUSAT

REFUTAR

REGADIU

REGAL

REGALADAMENT

REGALÈSSIA

REGALIMAR

RÈGIM

REGLAMENTARI

REGLAMENTÀRIAMENT

REGNAR

REGRACIAMENT

REGRESSIÓ

REGUARDAR

REGULAR

REGULARMENT

REI

REIS

REITERACIÓ

REJOVENIMENT

REJOVENIR-SE

RELACIÓ

RELACIONAR

RELACIONAR-SE

RELACIONAT

RELATIU

RELATIVAMENT

RELAXAR-SE

RELIGIÓS

RELLEU

RELLEVAR

RELLISCANT

RELLOTGE

REMANT

REMAR

REMARCABLE

REMARCAR

REMATADA

REMATAR

REMEI

REMEIABLE

REMIRAT

REMOR

REMORDIMENT

REMORDIR

REMOT

REMUGANT

REMUGAR

RENDA

RENDIBLE

RENDICIÓ

RENDIMENT

RENDIR

RENDIR-SE

RENEC

RENEGAR

RENOVAR-SE

RENTAR

RENTAR-SE

RENTATGE

RENUNCIAR

RENY

RENYAIRE

RENYAR

RENYINA

RENYIR

REPAPIEJAR

REPARTIDAMENT

REPARTINT-SE

REPARTIR

REPENJANT-SE

REPERCUSSIU

REPERCUTIR

REPETICIÓ

REPETIDAMENT

REPETIR

REPETITIU

RÈPLICA

REPLICAIRE

REPLICAR

REPÒS

REPOSAR

REPOSAR-SE

REPRENDRE

REPRENSIÓ

REPRESENTACIÓ

REPRESENTANT

REPRESENTANT-SE

REPRESENTAR

REPRESSIÓ

REPRIMENDA

REPRIMIR

REPROTXAR

REPROVABLE

REPROVAR

REPUGNAR

REPULSIU

REPUTACIÓ

RES

RÉS

RESAR

RESCABALAR-SE

RESCLUM

RESERVA

RESERVAR

RESERVAT

RESGUARDAR-SE

RESIGNACIÓ

RESIGNADAMENT

RESIGNAR-SE

RESISTENT

RESISTINT

RESISTIR

RESISTIR-SE

RESOLDRE

RESOLT

RESOLUBLE

RESOLUCIÓ

RESOLUDAMENT

RESOLUT

RESPECTAR

RESPECTAT

RESPECTE

RESPECTUÓS

RESPECTUOSAMENT

RESPIRACIÓ

RESPIRAR

RESPLENDENT

RESPONDRE

RESPONSABILITAT

RESPONSABILITZAR

RESPONSABILITZAR-SE

RESPONSABLE

RESPOSTA

RESPOSTEJAR

RESSAGAT

RESSALTAR

RESSEGUIR

RESSORTIR

RESSUSCITAR

RESTABLIR-SE

RESTANT

RESTAR

RESTAURANT

RESTRET

RESUMIDAMENT

RESUMINT

RESUMIR

RESURRECCIÓ

RETALÓ

RETARD

RETARDAMENT

RETARDAR

RETARDAR-SE

RETENIR

RETICENT

RETIRAR

RETIRAR-SE

RETOC

RETOCAR

RETOLADOR

RETÒRIC

RETORN

RETORNANT

RETORNAR

RETORQUIR

RETRACTAR-SE

RETRAT

RETRE'S

RETRET (adj.)

RETRET (m.)

RETREURE

RETROCEDIR

REUNIÓ

REUNIR

REUNIR-SE

REVELAR

REVELAR-SE

REVENJA

REVENJANT-SE

REVENJAR-SE

REVENJAT

REVERS

REVÉS

REVESSAR

REVISIÓ

REVISTA

REVOLADA

REVOLT

REVOLTA

REVOLTAR

REVOLTAR-SE

REVOLUCIONARI

RIALLA

RIALLER

RIC

RIDÍCUL

RIDICULITZAR

RIDICULITZAT

RÍGID

RIGORÓS

RIGOROSAMENT

RIOTA

RIQUESA

RISC

RITME

RIU

RIURE

ROBA

ROBAR

ROBUST

ROCA

RODAMÓN

RODOLANT

ROMA

ROMANCEJAR

ROMANCER

ROMANDRE

ROMERIA

ROMPRE

RONDA

RONDAR

RONDINAIRE

RONDINANT

RONDINAR

ROQUERAR

ROS

RÒSSA

ROSTIT

ROTLLAR

RÒTULA

ROVELL

RUBORITZAR-SE

RUBORITZAT

RUCADA

RUGOSITAT

RUÏNA

RUMB

RUMIANT

RUMOR

RURAL

RUSCA

RÚSTIC

RUTINÀRIAMENT

RUTLLAR