REMEIABLE

anar-se’n amb aigua beneita SV, ésser una cosa molt fàcil de curar o de posar-hi remei (A-M)

Es pensava que s’havia fet molt de mal, però el que tenia podia anar-se’n amb aigua beneita

curar-se amb aigua beneita, curar-se amb saliva dejuna

curar-se amb aigua beneita SV, ésser una cosa molt fàcil de curar o de posar-hi remei (A-M)

No t’amoïnis per la ferida, perquè això es cura amb aigua beneita

anar-se’n amb aigua beneita, curar-se amb saliva dejuna

curar-se amb saliva dejuna SV, ésser fàcil de remeiar (IEC)

No et queixis per aquesta peladeta que t’has fet, que es cura amb saliva dejuna

curar-se amb aigua beneita, anar-se’n amb aigua beneita