REI

les testes coronades SD, els reis / els monarques (Fr, EC)

Va haver-hi una gran desfilada de soldats en honor a les testes coronades