REPRESENTANT

en nom (d’algú) SP, dit per a expressar que algú o alguna cosa representa algú altre

Li van fer un obsequi en nom de tots els companys (R-M)

a compte (d’algú), de part de, en representació (d’algú)

en representació (d’algú) SP, dit per a expressar que algú o alguna cosa representa algú altre

Va assistir a la reunió en representació del director / Va parlar en representació de la seva família

en nom (d’algú)