RONDINAR

parlar entre dents SV, articular confusament les paraules / parlar de manera que no s’entengui el que hom diu / parlar obrint molt poc la boca, de manera poc intel·ligible, generalment per estar irritat, disgustat, molt preocupat, etc. (R-M, IEC, A-M)

Prou de parlar entre dents! Si tens alguna queixa, digues-ho clarament / Ha botzinat entre dents que la feina estava mal feta, però no li ho ha dit clarament (També s’usa amb els verbs botzinar, dir, etc.) (R-M, *)

dir (alguna cosa) amb mitja boca

fer embuts (p.ext.)