REALMENT

de ver SP, en veritat, realment / de veritat, de debò (IEC, EC)

T’ho dic de ver; jo no el conec, aquest noi / Li ho va prometre de bon veres / Això que et dic va de veres (També s’usa amb les formes de veres, de bon veres i de bon de veres)

en veritat, de debò, de bo

de veritat SP, segons la veritat, realment / amb adequació entre allò que es diu i allò que realment és (IEC, A-M)

Ell era de veritat un bon amic

de debò, de bo, a fe, en veritat

en efecte SP, realment / sense el més petit dubte (Fr, *)

En efecte, les coses no estan tan malament com diuen / Ell és bo en efecte, i no solament en aparença (R-M, A-M)

en realitat, de fet

en obra SP, pràcticament, amb activitat perceptible (A-M)

Vull comprovar el que em dius en obra, no en tinc prou que m’ho prometis de paraula

de paraula (ant.)

en realitat SP, sense el més petit dubte (EC)

Ho expliquen així, però, en realitat, va succeir d’una altra manera (R-M)

en efecte, de fet

en veritat SP, segons la veritat, realment (EC)

En veritat qui va robar els diners fou un altre

de veritat, a fe, de ver, de bo

a la veritat (v.f.), per veritat (v.f.)

rient rient SAdv, sense manifestar que es pren seriosament una cosa (A-M)

Ens va explicar una història que, rient rient, era ben macabra

de fet (p.ext.)