RELACIONAR-SE

ANT

estar llest (per algú) SV, es diu d’aquell amb qui no volem tenir més tractes, amistat, etc. (IEC)

Després de les mentides que m’ha dit, està llest per mi / Si no rectifica, per mi està ben llest / El teu germà està ben llest per a mi, hem romput (També s’usa amb el modificador ben en posició preadjectival) (*, EC, Fr)

no voler saber res de (p.ext.), no voler peres (amb algú) (p.ext.)