RESPOSTA

què hi ha O, fórmula de cortesia amb què hom respon a qui el crida

—Jordi? —Què hi ha?Acosta’m el setrill de l’oli, si et plau (R-M)

què mana

què mana O, resposta feta en ésser cridat / fórmula de cortesia amb què hom respon a qui el crida (R-M, EC)

—Josep! —Què mana? —Vine un moment (R-M)

què hi ha