RUBORITZAT

vermell com un pebrot SA, expressió per a indicar que una persona està molt vermella de cara (A-M)

Es va posar vermell com un pebrot quan tothom va descobrir el seu engany / Quan s’avergonyeix es posa com un pebrot (També s’usa ometent l’adjectiu) (*, R-M)

encendre’s com un lluquet, tenir les galtes enceses, tenir les galtes vermelles

pujar-li els colors a la cara (a algú) (p.ext.), tornar-se de tots colors (p.ext.), posar-se vermell (p.ext.)