REGULARMENT

de trast en trast SP, cada certa distància (R-M)

És una barana llarguíssima i de trast en trast hi figura l’escut de la casa comtal (R-M)

de tant en tant, a vegades

per un seguit SP, sense interrupció, amb regularitat / succeint-se poc diferents els uns dels altres salvant rares excepcions, regularment (EC, IEC)

Per un seguit, ve tots els dijous a veure’m / Per un seguit, acostumava a menjar una truita per sopar (R-M, *)

per sistema (p.ext.)