RENTATGE

en moll SP, procediment de rentatge dels gèneres tèxtils i de les peces de vestir fent ús de solucions aquoses

Això ho hauries de rentar en moll

en sec (ant.), en eixut (ant.)

en sec SP, procediment de rentatge dels gèneres tèxtils i de les peces de vestir, amb dissolvents orgànics en lloc de solucions aquoses (EC)

Aquest vestit s’ha de rentar en sec, l’hauràs de dur a la bugaderia / Aquesta peça de roba necessita un rentatge en sec urgentment / S’ha de netejar en sec

en eixut

en moll (ant.)