RIU

llit fluvial SN, jaç o tros cobert habitualment per l’aigua del riu per on s’escorren les aigües durant les revingudes corrents, considerat com a bé de domini públic (IEC)

Aquest llit fluvial no és gaire ample / El llit del riu és ben sec (També s’usa amb la forma llit del riu)