RETENIR

congelar la pilota SV, en els esports de conjunt, especialment en el futbol, tàctica consistent a controlar i retenir la pilota sense promoure cap jugada d’atac per tal de guanyar temps i mantenir un resultat favorable (EC)

Van un a zero i queden quinze minuts de partit. Hauran de congelar la pilota, si volen guanyar

tallar la pilota (p.ext.), temps mort (p.ext.)