RES

ni gra ni boll SCoord, res / d’una persona o cosa, no haver-n’hi o no trobar-ne senyal, semblar que no existeix (R-M, *)

Quina botiga més desproveïda! No tenen ni gra ni boll; encara venen existències de qui sap quin any! (S’usa en contextos negatius) (R-M)

ni raça ni pols, ni naps ni cols, ni rifa ni rafa

ni poc ni gaire (p.ext.), ni poc ni gens (p.ext.), ni poc ni molt (p.ext.)

ni naps ni cols SCoord, res / d’una persona o cosa, no haver-n’hi o no trobar-ne senyal, semblar que no existeix (R-M, *)

Allà no hi valia al·legar ni naps ni cols, perquè ningú no t’escoltava (S’usa en contextos negatius) (R-M)

ni gra ni boll, ni rifa ni rafa, ni raça ni pols

ni papa SConj, absolutament res, gens

Encén el llum, que no hi veig ni papa / No vaig entendre ni papa de la seva explicació / Hauré d’anar a l’oculista, perquè quan vaig al cinema no hi veig ni papa / No parla ni papa d’anglès (S’usa en contextos negatius)

res de res

ni per menjar-se ses ungles SConj, expressió usada per a indicar que hom no té res, ni diners ni mitjans

No guanya ni per menjar-se ses ungles

ni per pipes

[Mall.]

ni per pipes SConj, expressió usada per a indicar que hom no té res, ni diners ni mitjans

Amb aquesta nova feina que tinc, no en trauré ni per pipes: no paguen gens bé / Estic a final de mes i no en tinc ni per pipes (S’usa en contextos negatius)

res de res, no tenir un clau, ni per menjar-se ses ungles

ni raça ni pols SCoord, d’una persona o cosa, no haver-n’hi o no trobar-ne senyal, semblar que no existeix (A-M)

Sé que a les golfes hi havia una olla d’aram, però no n’he trobat ni raça ni pols; no sé on ha anat a parar (S’usa en contextos negatius) (R-M)

ni senyal, ni gra ni boll, ni rifa ni rafa, ni naps ni cols

no haver-n’hi rastre (p.ext.), no quedar-ne rastre (p.ext.)

ni rifa ni rafa SCoord, res / d’una persona o cosa, no haver-n’hi o no trobar-ne senyal, semblar que no existeix (R-M, *)

Tenia molts retalls de diari interessants, però no en trobo ni rifa ni rafa; me’ls deuen haver llençats / Ho van saquejar tot. No van deixar ni rifa ni rafa (S’usa en contextos negatius) (R-M, *)

ni raça ni pols, ni gra ni boll, ni naps ni cols

[rafa: mot no registrat a l’IEC]

ni una paraula SConj, res / fórmula per a imposar silenci (R-M, *)

De tot això que t’he dit, ni una paraula, saps? No convé que ho sàpiguen, ells / De tota aquesta història, no vull que en diguis ni una paraula als altres de la colla, d’acord? (S’usa en contextos negatius) (R-M, *)

muts i a la gàbia

no tenir un clau SV, no tenir res, ni diners ni mitjans (IEC)

Li agradaria poder independitzar-se dels pares però, sense estalvis i sense una feina segura, no té un clau (També s’usa amb la forma sense un clau)

no tenir de què fer estelles, no tenir un cèntim, no tenir blanca, més pobre que un Déu te’n do, estar a la barra, no tenir una creu, no tenir-ne ni cinc, no tenir dos diners per a fer cantar un cec, restar sense una creu, ni per pipes

anar folrat d’armilla (ant.)

res de res SN, absolutament res

No has entès res de res. A veure si la propera vegada pares més atenció

ni papa, ni per pipes