RELLEVAR

prendre el timó SV, (prendre la) direcció o govern d’un afer, d’una empresa, etc. (EC)

L’empresa va ésser deficitària fins que ell en prengué el timó (També s’usa amb el verb agafar) (EC)

posar-se al davant (d’alguna cosa)

portar el timó (p.ext.), tenir el timó (p.ext.)