RECTILINI

en línia recta SP, rectilini / seguint una línia recta (R-M, *)

Vés en línia recta fins als arbres del fons (R-M)

a dret fil

línia dreta (p.ext.), a cordill (p.ext.)