RETREURE

1. recordar, esmentar, (quelcom que volem que es recordi, que es tingui en consideració)

treure (alguna cosa) en roda SV, retreure en la conversa (A-M)

Treure el tema en roda en aquell precís moment no va ser gens adient / No treguis en roda aquestes coses, que no ens interessen (*, A-M)

portar (alguna cosa) a col·lació (p.ext.), desenterrar morts (p.ext.), tocar a morts (p.ext.), parlar de dogal a casa del penjat (p.ext.)

2. esmentar a algú (alguna cosa que ha fet i que es considera censurable) amb intenció de fer-li’n retret

cantar-les clares (a algú) SV, fer retrets (R-M)

Les cantava clares al seu marit quan hi estava enfadada / Abusa de la nostra confiança; haurem de cantar-les-hi clares (*, R-M)

clavar barres avall, dir quatre coses ben dites (a algú), treure-li els drapets al sol (a algú), cantar-li la cartilla (a algú), llegir-li sa cartilla (a algú)

cantar-li la cartilla (a algú) SV, cantar les veritats clares (a algú) / fer retrets a algú (A-M, *)

Que no ho veus que et pren el número? Li hauràs de cantar la cartilla

cantar-les clares (a algú), dir quatre coses ben dites (a algú)

llegir-li sa cartilla (a algú) (Mall.)

[Or. (A-M)]

clavar barres avall SV, dir les veritats a algú / dir totes les injúries i retrets que vénen a la boca (IEC, A-M)

Ell tot ho clava barres avall, sense mirar si pot ofendre algú (També s’usa amb el verb fotre) (R-M)

dir-ne una de fresca (a algú), clavar-li (alguna cosa) per la cara (a algú), dir quatre berlandines (a algú), tornar-li (alguna cosa) a la boca (a algú), dir quatre coses ben dites (a algú), fer-li petar (alguna cosa) per la cara (a algú)

cantar-li les quaranta (a algú) (p.ext.), cantar-les clares (p.ext.), escopir-li a la cara (a algú) (p.ext.), estar barres obertes (p.ext.)

[Llofriu (A-M)]

clavar-li (alguna cosa) per la cara (a algú) SV, reprotxar / fer violentament retret d’alguna cosa a algú / dir-la-hi a la cara (R-M, IEC, EC)

Va clavar-li totes les seves malifetes per la cara / Li va clavar per la cara que no l’hagués anat a buscar / Li va clavar pels morros que no hagués quedat el primer de la cursa (També s’usa el verb fotre i amb els noms bigoti, morro i nas en plural)

tirar-li (alguna cosa) per la cara (a algú), dir quatre berlandines (a algú), dir quatre coses ben dites (a algú), tornar-li (alguna cosa) a la boca (a algú), treure-li els drapets al sol (a algú), clavar barres avall, dir-ne una de fresca (a algú)

dir-li quatre fàstics (a algú) (p.ext.), cantar les veritats (p.ext.), mira qui parla (p.ext.)

deixar (algú) com un rebrec SV, retreure a algú els defectes (SP)

En la discussió, va deixar el marit com un rebrec i, després, se’n va anar de casa / L’ha deixat com un rebrec al mig de la plaça

deixar (algú) com un porc (p.ext.), deixar (algú) a l’altura del betum (p.ext.)

dir quatre berlandines (a algú) SV, fer retrets (R-M)

Va dir quatre berlandines al taxista perquè havia arribat tard / Això que m’han fet és intolerable; quan els vegi els hauré de dir quatre berlandines que no esperen (*, R-M)

clavar barres avall, clavar-li (alguna cosa) per la cara (a algú), dir quatre coses ben dites (a algú), tornar-li (alguna cosa) a la boca (a algú), dir-ne una de fresca (a algú), fer-li petar (alguna cosa) per la cara (a algú)

[Val. (A-M), berlandina: mot no registrat a l’IEC]

dir quatre coses ben dites (a algú) SV, cantar a algú les veritats / fer retrets a algú (EC, *)

Va dir quatre coses ben dites al viatger que fumava a la zona de no fumadors / Jo ja no podia més, no podia suportar el seu comportament a la platja. Li vaig dir quatre coses molt ben dites i es va solucionar (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadverbial)

clavar barres avall, tornar-li (alguna cosa) a la boca (a algú), clavar-li (alguna cosa) per la cara (a algú), dir quatre berlandines (a algú), dir-ne una de fresca (a algú), treure-li els drapets al sol (a algú), cantar-li la cartilla (a algú)

dir-li quatre fàstics (a algú) SV, fer greus retrets a algú (IEC)

Espera trobar aquell que el va enganyar per dir-li quatre fàstics, al davant de tothom (R-M)

engegar quatre fàstics (a algú), dir-ne una de fresca (a algú), dir-li’n quatre de fresques (a algú)

clavar-li (alguna cosa) per la cara (a algú) (p.ext.), tirar-li (alguna cosa) per la cara (a algú) (p.ext.)

dir-li’n quatre de fresques (a algú) SV, fer desconsideradament retrets, observacions, etc., a algú

Estic molt disgustat amb el seu comportament d’aquests darrers dies. Ha arribat el moment que li’n digui quatre de fresques

dir quatre coses ben dites (a algú), dir-li quatre fàstics (a algú), dir-ne una de fresca (a algú)

dir-ne una de fresca (a algú) SV, fer desconsideradament un retret a algú / fer-li desconsideradament retrets, observacions, etc. (IEC, EC)

Com que està enfadada amb tu, quan la vegis, és possible que te’n digui una de fresca (També s’usa amb les formes dir-ne quatre de fresques (a algú) i dir-ne unes quantes de fresques (a algú))

engegar-ne una de fresca (a algú), clavar barres avall, clavar-li (alguna cosa) per la cara (a algú), dir quatre berlandines (a algú), dir quatre coses ben dites (a algú), tornar-li (alguna cosa) a la boca (a algú), dir-li quatre fàstics (a algú)

engegar-ne una de fresca (a algú) SV, fer desconsideradament retrets, observacions, etc., a algú (EC)

Va engegar-ne una de fresca al seu amic perquè li havia sabut greu el que li havia fet (També s’usa amb les formes engegar-ne quatre de fresques (a algú) i engegar-ne unes quantes de fresques (a algú))

dir-ne una de fresca (a algú), dir-li quatre fàstics (a algú), dir quatre coses ben dites (a algú)

fer-li petar (alguna cosa) per la cara (a algú) SV, fer violentament retret d’alguna cosa a algú (IEC)

Ens va fer petar un munt de retrets per la cara / La Maria em va fer petar per la cara que un cop, quan érem joves, li havia mentit (També s’usa amb els noms bigoti, morro i nas en plural)

tirar-li (alguna cosa) per la cara (a algú), clavar barres avall, dir quatre berlandines (a algú), tornar-li (alguna cosa) a la boca (a algú), treure-li els drapets al sol (a algú)

dir-li quatre fàstics (a algú) (p.ext.), cantar les veritats (p.ext.)

fregar-li (alguna cosa) pels morros (a algú) SV, retreure / fer violentament retret d’alguna cosa a algú (EC, *)

Va fregar-li el seu mal comportament pels morros

tirar-li per la cara (alguna cosa, a algú), clavar-li (alguna cosa) per la cara (a algú)

passar-li (alguna cosa) pels nassos (a algú) (p.ext.), fregar-li (alguna cosa) pels bigotis (a algú) (p.ext.)

llegir-li sa cartilla (a algú) SV, fer retrets a algú

Estic segura que avui mos llegirà sa cartilla

cantar-les clares (a algú), cantar-li la cartilla (a algú), cantar les veritats (a algú)

[Mall.]

tirar-li (alguna cosa) per la cara (a algú) SV, fer violentament retret d’alguna cosa a algú (IEC)

No deixis que et tiri tot això per la cara (També s’usa amb els noms bigoti, morro i nas en plural)

clavar barres avall, dir quatre coses ben dites (a algú), tornar-li (alguna cosa) a la boca (a algú), treure-li els drapets al sol (a algú), passar-li factura (a algú), clavar-li (alguna cosa) per la cara (a algú)

tirar-li (alguna cosa) en cara (a algú) (v.f.), tirar-li (alguna cosa) a la cara (a algú) (v.f.), dir-li quatre fàstics (a algú) (p.ext.)

tornar-li (alguna cosa) a la boca (a algú) SV, retreure / fer violentament retret d’alguna cosa a algú (R-M, *)

Ens han tornat un munt de retrets a la boca / M’han tornat a la boca que no els hagués convidat al nostre casament (*, R-M)

clavar barres avall, clavar-li (alguna cosa) per la cara (a algú), dir quatre berlandines (a algú), dir quatre coses ben dites (a algú), dir-ne una de fresca (a algú), treure-li els drapets al sol (a algú), fer-li petar (alguna cosa) per la cara (a algú)

treure-li els drapets al sol (a algú) SV, descobrir els defectes d’algú, les seves malifetes, etc. (IEC)

En veure que tots anaven en contra de la seva proposta, els va treure els drapets al sol davant de tothom i va posar en evidència tot allò que els comprometia (R-M)

cantar-les clares (a algú), posar (algú) en evidència, clavar barres avall, dir quatre berlandines (a algú), dir quatre coses ben dites (a algú), tornar-li (alguna cosa) a la boca (a algú), dir-ne una de fresca (a algú), treure-li els draps bruts (a algú)

treure-li els draps bruts (a algú) SV, descobrir els defectes, les malifetes, etc. d’algú

Aquell no era el moment de posar-se a treure els draps bruts sobre el que havia passat quan es van barallar ara fa un any

treure-li els drapets al sol (a algú), treure-li els pedacets al sol (a algú)

treure-li els pedacets al sol (a algú) SV, retreure escandalosament els defectes o les males accions que s’atribueixen a algú (A-M)

Estaven com gat i gos i en Gerard va aprofitar la primera ocasió per treure-li els pedacets al sol, a la Dolors

treure-li els drapets al sol (a algú), treure-li els draps bruts (a algú)