RODOLANT

a tombarelles SP, fent la volta de campana, les mans a terra (R-M)

Ha volgut travessar tot el pati a tombarelles; n’ha fetes deu o dotze de seguides / Corria a tombarelles (R-M)

de tombarelles (v.f.), a rebolcons (p.ext.), de tomballons (p.ext.), de rodolons (p.ext.)

de rodolons SP, rodolant per terra (R-M)

El jugador caigué de rodolons, però no es va fer gens de mal / Va caure de la perera i va anar de rodolons fins al peu del marge (S’usa normalment amb els verbs anar, caure, etc.) (R-M)

de tomballons, a capgirells, a rebolcons

a rodolons (v.f.), a tombarelles (p.ext.)

de tomballons SP, caient i rodolant / [anar per terra] fent tombs (R-M)

Van anar de tomballons per terra (S’usa normalment amb els verbs anar, caure, etc.) (IEC)

a rebolcons, de rodolons, a capgirells

a tomballons (v.f.), a empentes i rodolons (p.ext.), a tombarelles (p.ext.)