RELATIVAMENT

amb relació a SP, amb referència a, quant a, pel que fa a / en allò que es refereix a (EC, *)

Amb relació a aquest afer, et respondré aviat / Amb relació als responsables jurídics de la proposta… (EC, *)

quant a, pel que fa a, amb referència a, relativament a, tocant a

en relació amb (v.f.)

en funció (d’alguna cosa) SP, considerant alguna cosa en relació a una altra / considerar una cosa relativament a una altra (*, IEC)

En funció del temps que faci marxarem de vacances aquesta setmana o la vinent

amb reserva (d’alguna cosa) (p.ext.)

fins a cert punt SP, relativament / expressió amb què hom lleva valor absolut a allò que afirma (R-M, *)

Només m’ha convençut fins a cert punt; molts aspectes han quedat poc clars (R-M)

a mitges, en certa manera, en part

per comparació a SP, judicant relativament a un terme de comparació (IEC)

Per comparació a les altres, aquesta és molt gran / Aquest teixit, per comparació a l’altre, resulta barat (IEC, EC)

al costat de

per contrast amb (p.ext.)

quant a SAdv, pel que es refereix a (IEC)

Quant als teus honoraris, ja en parlarem més tard

pel que fa a, referent a, relativament a, a propòsit de, respecte a, amb referència a, amb relació a, pel que respecta a, relatiu a, tocant a

tocant a SAdv, en el que es refereix a (R-M)

Tocant a aquest punt, ja està tot dit (IEC)

quant a, pel que fa a, referent a, amb relació a, relativament a, respecte a, amb referència a, pel que respecta a, relatiu a

en comparació de (p.ext.)

va com va O, unes vegades sí i altres no / depèn (R-M, EC)

Això de ser amics, va com va; molt sovint discuteixen i durant una temporada no es diuen res / Depèn del dia està de bon humor o no, va com va (R-M, *)

anar a dies

tenir llunes (algú) (p.ext.), a llunes (p.ext.), què hi farem (p.ext.)