REPARTIDAMENT

a parts SP, repartidament / distribuint proporcionalment quelcom entre diverses persones (R-M, *)

La terra no és d’aquest pagès; la conrea a parts; al propietari li toca una quarta part de la collita / Aquella feina preferiria fer-la a parts (R-M)

a parts iguals, a escot, a prorrata, a derrama

per parts (v.f.)