RELACIONAT

en contacte (amb algú) SP, tenint tractes o relacions amb algú

Posa’t en contacte amb el meu germà / Són funcionaris que estan en contacte amb el públic / Al llarg del matí estarem en contacte (EC, *, *)

en comunicació (amb algú)

prendre contacte (p.ext.)

estar en relació amb SV, estar relacionat amb algú o alguna cosa

L’estil no està en relació amb l’assumpte (EC)

tenir a veure amb

no tenir-hi verd ni sec (amb algú) (ant.), posar (algú o alguna cosa) en relació amb (inv.), tenir punts de contacte (p.ext.)

tenir a veure amb SV, tenir relació amb algú o amb alguna cosa, estar-hi lligat (A-M)

Les depressions i els anticiclons tenen a veure amb la pressió atmosfèrica / Què hi tens a veure amb aquest noi? / El títol és el mateix, però aquest film no té res a veure amb la novel·la / Tothom creu que van alhora, però no tenen res a veure (*, *, R-M, R-M)

estar en relació amb

ésser figues d’un altre paner (ant.), estar als antípodes (ant.)