RUMIANT

que torna, que gira SCoord, expressió que indica el fet d’anar donant voltes a un assumpte (IEC)

Jo li dic que no hi pensi més, però ell que torna, que gira

donar voltes (a alguna cosa), escalfar-se el cap