REVISTA

revista del cor SN, revista especialitzada en afers sentimentals i d’altra mena de la vida dels personatges famosos (IEC)

M’encanta aquella revista del cor / Al casament, hi van assistir una gran quantitat de periodistes de la premsa del cor (També s’usa amb la forma premsa del cor) (IEC, *)

premsa rosa (p.ext.)