RAPIDESA

un cop de SQ, cadascun dels moviments repetits, o conjunt d’aquests moviments, que hom fa o que hom imprimeix a instruments, màquines, etc., en fer-los funcionar, per dur a terme una operació breu, ràpida (R-M)

On vas amb aquest vestit tan arrugat? Vine, que t’hi donaré un cop de planxa; serà un moment / Hi he anat en un cop de cotxe, entre dues classes / Va solucionar la qüestió d’un cop de ploma; no va pensar-s’hi gaire (R-M)

passar la planxa (p.ext.), passar l’escombra (p.ext.), per sobre (p.ext.)