RECOMPENSA

en paga (d’alguna cosa) SP, en recompensa de / com a recompensa per alguna cosa (Fr, *)

En paga d’haver recuperat el seu gos li va donar un cadell / Li vaig fer un gran favor, i ell, per paga, ni tan solament em saluda quan em troba / En pac dels favors que n’ha rebut, ha esdevingut un amic incondicional d’aquell home (També s’usa amb la forma en pac (d’alguna cosa). El complement es pot ometre) (*, IEC, *)

en recompensa (d’alguna cosa), en premi (a alguna cosa)

per paga (d’alguna cosa) (v.f.)

en premi (a alguna cosa) SP, premiant / com a recompensa per alguna cosa (R-M, *)

En premi a la seva tenacitat ha assolit un gran èxit (R-M)

en paga (d’alguna cosa), en recompensa (d’alguna cosa)

en recompensa (d’alguna cosa) SP, com a compensació per alguna cosa

En recompensa del seu esforç li han augmentat el sou / Va fer-los una conferència i, en recompensa, va rebre una litografia

en paga (d’alguna cosa), en retorn (d’alguna cosa), en premi (a alguna cosa)

de trobadures (p.ext.), en reconeixença (d’alguna cosa) (p.ext.)