RESERVAR

guardar una poma per a la set SV, tenir en cas de necessitat alguna cosa de reserva (IEC)

S’ha quedat sense feina. Sort que és dels qui sempre guarda una poma per a la set

tenir un racó (p.ext.), en reserva (p.ext.), fer guardiola (p.ext.), fer bossa (p.ext.)