REVENJA

me la pagaràs O, dit per a exclamar la intenció de venjar-se d’algú

Ja me la pagaràs! / Aquesta no la hi perdono, me la pagarà (Només s’usa en les segones i en les terceres persones del futur d’indicatiu)

ja et trobaré

me les pagaràs (v.f.), ja cal que es calci (p.ext.)