REPROVAR

fer càrrecs (a algú) SV, reprotxar, acusar (R-M)

Han fet càrrecs al diputat per les esmenes presentades pel seu partit / Té por que li facin càrrecs per la intervenció que va tenir en el debat (*, R-M)

clavar-li (alguna cosa) per la cara (a algú)