RENDIMENT

fotre canya (a alguna cosa) SV, treure el màxim rendiment d’alguna cosa

Has de fotre canya a la maquinària si vols aconseguir una major producció / Vinga, fum-li canya al cotxe que, si no, no arribarem (També s’usa amb el verb fúmer i amb els quantificadors força, massa, més, molt, etc. en posició prenominal)