RESPECTAT

ésser un sant baró SV, (ésser un) home arribat a l’edat viril, esp. home de respecte, d’autoritat (IEC)

Ell, com que és un sant baró, és l’únic que se salva de les crítiques

ésser un sant (p.ext.), home de pes (p.ext.), vaca sagrada (p.ext.)

fer-se dir sí senyor SV, algú, fer-se respectar, fer-se admirar / ésser molt respectat (*, A-M)

No li agrada que el tutegin i es fa dir sí senyor

fer-se valer

dur la doma (p.ext.)

fer-se valer SV, fer respectar algú la seva autoritat, la seva competència, etc., fer ostentació dels seus mèrits, de les seves coneixences, etc. (EC)

Has de fer-te valer a la feina, si no, no ascendiràs mai laboralment

fer valer la seva opinió, fer-se dir sí senyor, fer valer el seu dret

dur la doma (p.ext.)

fer valer la seva opinió SV, fer que prevalgui (l’opinió d’algú) (EC)

Va fer valer la seva opinió i així va aconseguir el que volia (També s’usa amb les altres formes del possessiu i amb els noms autoritat, raons, etc.)

fer-se valer, fer valer el seu dret