REPLICAR

dir sempre l’última paraula SV, tenir sempre alguna cosa més a dir, replicar

Es que sempre has de dir l’última paraula?

tenir molta llengua (p.ext.), fer el xau-xau (p.ext.), tenir-ne una per dir (p.ext.), llengua llarga (p.ext.)

tenir llengua (a algú) SV, no intimidar-se davant d’algú / parlar a algú amb irritació o sense respecte (IEC, A-M)

Sempre té llengua a la seva mare

tornar respostes (a algú), fer el xau-xau

llarg de llengua (p.ext.), tenir molta llengua (p.ext.), tenir la llengua llarga (p.ext.)

tornar respostes (a algú) SV, replicar a les reconvencions d’un superior / un noi, un criat, etc., replicar a qui el reprèn, a qui li mana alguna cosa, etc. / respondre (R-M, IEC, EC)

És un xicot molt mal educat; torna respostes al seus pares sense tenir-los cap mena de respecte (R-M)

tenir llengua (a algú), fer el xau-xau

tornar resposta (a algú) (v.f.)