RENYAIRE

ésser un bronques SV, expressió usada per a fer referència a algú que té costum de renyar per qualsevol motiu

Aquest home és un bronques: sempre ens està renyant per tot (També s’usa amb la forma ésser molt bronques)

boca de trons (p.ext.), fet una fúria (p.ext.), posar-se com un gall de panses (p.ext.)

[bronca: mot no registrat a l’IEC]