RENYIR

partir peres SV, desavenir-se, separar-se els que anaven units i concordes (A-M)

Van haver de partir peres perquè no s’entenien en el negoci / Els dos germans van partir peres (R-M, *)

tirar cadascú pel seu cantó, trencar el plat bonic, posar-se de punta, anar cadascú pel seu costat

fer les paus (ant.), dir-s’ho tot (p.ext.)

posar-se de punta SV, renyir, enemistar-se (EC)

Ja s’han posat de punta altra vegada. A veure quan s’avindran, aquest parell

anar de rebot, trencar el plat bonic, partir peres

estar de punta (p.ext.)

tirar-se els plats pel cap SV, barallar-se, desavenir-se, dit sobretot d’una parella / barallar-se marit i muller o dues persones que anaven molt unides (EC, A-M)

Aquest matrimoni tot sovint es tiren els plats pel cap, però de seguida els passa l’enrabiada (R-M)

tirar-se els trastos pel cap, haver-se-les, dir-s’ho tot, estirar-se es monyo, arrencar-se es monyo

trencar el plat bonic SV, trencar una relació que era molt amistosa / renyir dues persones que eren molt amigues / barallar-se dues persones que eren molt amigues (R-M, Fr, EC)

Ja no surten junts; eren inseparables, però ja han trencat el plat bonic i van cadascú pel seu cantó (R-M)

partir peres, posar-se de punta

fer les paus (ant.), anar cadascú pel seu camí (p.ext.)