RECULAR

1. caminar endarrere; tornar endarrere, retrocedir, retrogradar

anar de cul arreres SV, (anar) retrocedint / (anar) caminant en direcció oposada (R-M, A-M)

Anava de cul arreres sense mirar que podia caure / Caminava de cul arreres per a fer-se el graciós / Si segueixes anant de cul enrere cauràs / Anava de cul endarrere imitant una criatura (També s’usa amb els verbs de moviment caminar, córrer, moure, sortir, etc. i amb els adverbis endarrere o enrere) (R-M, *, *, *)

a recules

anar de cul arrere (v.f.), anar cul arrere (v.f.), de cara (ant.)

2. (fig.) desistir

batre’s en retreta SV, cedir el camp davant l’empenta de l’enemic (EC)

Les tropes enemigues van batre’s en retreta, perquè ja no tenien res a fer / Tenien tots els preparatius del casament fets i va batre’s en retreta, no es va presentar a la cerimònia / Amb aquella ofensiva, van batre’s en retirada (També s’usa amb el nom retirada)

perdre terreny

entrar en foc (ant.), entrar en lliça (ant.), lliurar batalla (ant.), deixar el camp lliure (a algú) (p.ext.), retre l’espasa (p.ext.), retre armes (p.ext.), deposar les armes (p.ext.), toc de retreta (p.ext.)

caure de l’escambell SV, recular de la bona situació en què hom es trobava (Fr)

Després d’aquella infidelitat el president va caure de l’escambell i va haver de dimitir

caure del candeler, caure de la banca

cobrir-se de glòria (p.ext.), cobrir-se de merda (p.ext.)

desfer el camí SV, retrocedir, tornar-se’n (R-M)

Si no ens accepten l’informe, haurem de desfer el camí i elaborar una nova proposta

fer un pas endarrere, tornar sobre els seus passos

desfer camí (v.f.), fer camí (ant.), cuitar camí (ant.), passar camí (ant.), fer mitja volta (p.ext.)

fer marxa enrere SV, revenir sobre una determinació, recular / rectificar, desdir-se / no mantenir, algú, les seves pretensions o intencions, bé renunciant-hi bé rectificant-les, moderant-les (R-M, IEC, EC)

Estava disposat a comprar aquell solar, però ha fet marxa enrere (R-M)

tornar sobre els seus passos, fer un pas endarrere

fer un pas endarrere SV, recular / fer que resti en retard l’execució d’alguna cosa (IEC, *)

Aquesta complicació és fer un pas endarrere en la marxa de l’afer (També s’usa amb l’adverbi enrere) (R-M)

perdre terreny, fer un pas endavant i dos endarrere, fer marxa enrere, desfer el camí

fer un gran pas (ant.), fer una passa en fals (p.ext.)

perdre terreny SV, recular davant l’enemic (R-M)

Ara que semblen disposats a atendre’ns, si no els presentem la nostra petició, haurem perdut terreny després del que ens ha costat arribar en aquest punt / Et convé no perdre terreny ara que has arribat on ets (R-M)

fer un pas endarrere, batre’s en retreta

guanyar terreny (ant.)

tornar sobre els seus passos SV, revenir sobre una determinació (R-M)

Va comprendre que havia enfocat malament la qüestió i va tornar sobre els seus passos per tornar a estudiar-la (R-M)

fer marxa enrere

fer foc nou (p.ext.), cantar la palinòdia (p.ext.)