RESPLENDENT

com un sol SAdv, resplendent / expressió usada per a indicar que alguna cosa brilla molt (R-M, *)

Amb aquest líquid els vidres han quedat com un sol; mira com brillen / El cavaller duia una armadura com un sol (S’usa normalment com a complement dels adjectius brillant, lluent, resplendent, etc.) (R-M)

net com un mirall (p.ext.), net com una plata (p.ext.)