REFERENT

1. (adj.) que fa referència a

a propòsit de SP, en allò que es refereix a (R-M)

A propòsit d’en Joan, caldrà que en parlem amb calma / A propòsit del que vós dieu, jo recordo una anècdota / A propòsit, recordeu-me que us comenti una cosa abans de marxar (El complement és opcional) (R-M, EC, *)

pel que fa a, referent a, relativament a, respecte a, quant a, al voltant de, pel que respecta a, amb referència a, per cert

al voltant de SP, a propòsit de / en allò que es refereix a (IEC, *)

Faran una conferència al voltant dels problemes ecològics de la Terra, els quals s’han agreujat de forma significativa / Han organitzat unes jornades al voltant d’aquell autor tan significatiu per al modernisme català

a propòsit de, pel que respecta a, amb referència a

amb referència a SP, en allò que es refereix a

Amb referència a aquest assumpte no faré pública la meva opinió personal / Amb referència al president del Tribunal Constitucional…

pel que fa a, quant a, tocant a, relatiu a, amb relació a, a propòsit de, al voltant de

amb relació a SP, pel que fa a, amb referència a / en allò que es refereix a (IEC, *)

El terme «fill» és el nom que es dóna a una persona amb relació als seus pares / Amb relació a l’obra de l’artista, creu que és molt impactant / No voldria pronunciar-me amb relació a les debilitats humanes (IEC, *, *)

quant a, pel que fa a, amb referència a, relativament a, tocant a

en relació amb (v.f.)

en matèria (d’alguna cosa) SP, relativament a / en relació amb, fent referència a alguna cosa (EC, *)

En matèria de vins, no hi ha ningú tan entès com ell (EC)

pel que fa a

pel que fa a SP, expressa relacions que denoten relació amb (quelcom), referència a (quelcom) (IEC)

El fill se’ls en va anar a França, i pel que fa a la filla, tampoc no viu amb ells / Pel que fa a la vostra proposta, jo m’abstinc de donar cap opinió (R-M)

pel que respecta a, a propòsit de, tocant a, referent a, respecte a, quant a, amb referència a, amb relació a, en matèria (d’alguna cosa), relatiu a, relativament a

pel que respecta a SP, expressa relacions que denoten relació amb (quelcom), referència a (quelcom)

Pel que respecta a l’exportació, la nostra situació és més aviat dubtosa (EC)

pel que fa a, a propòsit de, tocant a, referent a, respecte a, quant a, al voltant de

per cert SP, expressió que introdueix una nova afirmació, relacionada amb l’anterior / a propòsit d’això (R-M, IEC)

Havíem d’acabar la comanda de can Julià; per cert que fa dies que no la reclamen; se’n deuen haver cansat / Per cert, em deus 1000 peles (R-M, IEC)

a propòsit de

per part (d’algú) SP, pel que es refereix o depèn de / pel que es refereix a / en allò que li pertoca o atany (R-M, IEC, A-M)

Per part d’ell no hi ha cap inconvenient; falta saber què pensen els altres / Per part dels consellers no va haver-hi cap problema (R-M)

a opinió (d’algú)

quant a SAdv, pel que es refereix a (IEC)

Es va convèncer que els seus desitjos, quant a allò, no es realitzarien (IEC)

pel que fa a, referent a, relativament a, a propòsit de, respecte a, amb referència a, amb relació a, pel que respecta a, relatiu a, tocant a

referent a SA, pel que fa referència a / expressa relacions que denoten relació amb quelcom, referència a quelcom (R-M, *)

Referent a la noia, no n’hem sabut res més (R-M)

pel que fa a, relativament a, quant a, a propòsit de, respecte a, tocant a, pel que respecta a

relatiu a SA, que fa referència o relació a una cosa (IEC)

Els documents relatius a un afer (IEC)

tocant a, quant a, pel que fa a, amb referència a

relativament a SAdv, pel que es refereix a / expressa relacions que denoten relació amb quelcom, referència a quelcom (R-M, *)

Relativament a la situació d’aquesta família, s’ha de procurar trobar una solució (R-M)

pel que fa a, referent a, quant a, a propòsit de, respecte a, amb relació a, tocant a

en comparació de (p.ext.), en esguard de (p.ext.)

respecte a SN, en el que es refereix a / expressa relacions que denoten referència a quelcom (R-M, *)

Respecte a la noia de la qual vas parlar-me, et puc dir que ja està bona; ja fa dies que treballa (R-M)

pel que fa a, quant a, referent a, relativament a, a propòsit de, tocant a, pel que respecta a

respecte de (v.f.)

tocant a SAdv, en el que es refereix a (R-M)

Això queda ben clar; però, tocant al teu negoci, ja en parlarem un altre dia (R-M)

quant a, pel que fa a, referent a, amb relació a, relativament a, respecte a, amb referència a, pel que respecta a, relatiu a

en comparació de (p.ext.)

2. (m.) realitat extralingüística a la qual es fa referència

de referència SP, dada, document, etc., a partir del qual hom inicia o continua l’estudi d’una cosa (EC)

El meu punt de referència en aquest treball ha estat la bibliografia d’aquell autor / «La plaça del diamant» és una obra de referència en la literatura catalana contemporània