ROBA

roba blanca SN, peces de roba blanca que hom sol rentar separadament de les de color (EC)

Separa tota la roba blanca (llençols, cobrellits, etc.) de la resta

roba de color (ant.)

roba de color SN, la (roba) que no és blanca ni negra / peces de roba de color que hom sol rentar a part perquè no tenyeixin la roba blanca (A-M, EC)

Vigila on poses la roba de color, que destenyeix / No rentis la roba de color amb la blanca

roba blanca (ant.)

roba de pare i mare SN, nom donat vulgarment, especialment al camp, a la roba gruixuda feta pels pagesos amb cànem o amb lli filats per ells mateixos que era emprada, especialment, per a fer llençols (EC)

Els calia roba de pare i mare per a fer dos llençols nous

d’abric (p.ext.)